Prihlásenie:
Prihlasovacie meno/e-mail:
Heslo:
Registrácia Zabudol som heslo
Môj účet:

Header Background

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: MAROMA s.r.o.
Ulica a číslo: D.jurkoviča 2489/28
Mesto a PSČ: Topoľčany 95503
Štát: Slovenská republika

IČO: 51962772
DIČ: 2120845540
IČ DPH: SK2120845540

Platobné údaje banky:
IBAN: SK4211000000002948061675
BIC/SWIFT: TATRASKBX
Číslo účtu: 2948061675/1100
Názov účtu: MAROMA s.r.o.

mobil: +421 917 816 213
e-mail: eshop@maroma.sk

O Registrácii

Údaje zadané pri registrácii slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe na e-shope spoločnosti MAROMA s. r. o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani nijako inak zneužité.
. Objednávky je možné uskutočniť aj bez registrácie.

Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Vzájomné práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú momentom uzavretia kúpnej zmluvy, teda záväzným potvrdením objednávky predávajúcim, ktorá je návrhom zmluvy zo strany kupujúceho.
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípadoch ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, sa predávajúci zaväzuje bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom informovania kupujúceho o aktuálnom stave a za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo vyplatená v hotovosti a k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.
Všetky objednávky prijaté rozhraním e-shopu spoločnosti MAROMA s. r. o. sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. O prijatí objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom. Pri každej položke je uvedené, či je tovar skladom alebo nie je.

Storno objednávky

Storno objednávky je možné urobiť pred termínom expedovania tovaru. Tým je objednávka považovaná za zrušenú. Storno je možné urobiť telefonicky, resp. písomne e-mailom a je potrebné uviesť číslo objednávky.

Záruka

Záručná lehota je jeden rok od expedovania pri dodržaní skladových podmienok v zmysle produktového listu, ktorý je k stiahnutiu pri každom predávanom produkte na stránke www.maroma.sk (teplota < 20°C a vlhkosť < 40%). Daňový doklad bude doručený elektronicky, prostredníctvom e-mailu eshop@maroma.sk.

Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že kupujúci pri prevzatí tovaru zistí, že tovar nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu zjednal nápravu v zmysle kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
Toto ustanovenie zákona platí len ak je tovar v pôvodnom balení, nepoužitý a nepoškodený.
Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.
Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.
Osobný odber - je bezplatný a možný na adrese Malacká 10041, Stupava 90031, v čase od 10:00 do 15:00 prípadne po osobnom dohovore. Zakúpený tovar nie je ihneď pripravený na vyzdvihnutie. Tovar si teda môžete prebrať až po obdržaní notifikačnej správy o zmene stavu objednávky.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:
Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie kuriérom GLS.

Ako zásielku pripraviť:
Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite balenie odpovedajúce tomu, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu tovaru. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

Spôsoby úhrady

Spôsoby úhrady možno vybrať po výbere dopravy.
Platba prevodom - pri výbere tejto možnosti obdržíte objednávku so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet SK4211000000002948061675
Dobierka - objednaný tovar Vám odošleme kuriérom GLS alebo službou Zásielkovňa a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti. Za túto službu je účtovaný poplatok vo výške 1,20 € vrátane DPH.
V hotovosti - pri osobnom odbere.

Bezpečnosť

Všetky osobné a citlivé informácie sa šifrujú.

Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku.

Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, ideálne aj fotodokumentáciou.
Ako postupovať:
Napíšte nám na našu e-mailovú adresu eshop@maroma.sk a my zabezpečíme vyzdvihnutie balíka z miesta doručenia. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri doručení. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite balenie odpovedajúce tomu, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu tovaru. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal elektronicky prostredníctvom e-mailu. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. U zamietnutých reklamácií budú účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne inak. Rovnako ako pri dodaní objednávky, budete informovaní o expedícii nového balíka.

Alternatívne riešenie sporov

V novembri 2015 prebehla novelizácia zákona o ochrane spotrebiteľa. Bol prijatý nový zákon 391/2015 O alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.Z novelizácie vyplynula aj nová povinnosť pre prevádzkovateľov e-shopov - zverejňovať na webe aj odkaz na možnosť alternatívneho online riešenia sporu medzi nimi a ich zákazníkom.Podľa zákona prevádzkovateľ e-shopu musí na svojej webstránke, informovať o tom, že spotrebiteľ má možnosť riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a takisto o podmienkach alternatívneho riešenia sporu. Link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage Obchodné podmienky sú platné od 01.11.2018 do odvolania a môžu byť kedykoľvek bez oznámenia zmenené.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok a prajeme Vám príjemné nakupovanie a varenie!