Prihlásenie:
Prihlasovacie meno/e-mail:
Heslo:
Registrácia Zabudol som heslo
Môj účet:

Header Background

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: MAROMA s.r.o.
Ulica a číslo: D.jurkoviča 2489/28
Mesto a PSČ: Topoľčany 95503
Štát: Slovenská republika

IČO: 51962772
DIČ: 2120845540
IČ DPH: SK2120845540

Platobné údaje banky:
IBAN: SK4211000000002948061675
BIC/SWIFT: TATRASKBX
Číslo účtu: 2948061675/1100
Názov účtu: MAROMA s.r.o.

mobil: +421 917 816 213
e-mail: eshop@maroma.sk

Nákup bez poskytnutia osobných údajov

Nakupovať u nás môžete aj anonymne v našom sklade na u. Malacká 10041, 90031 Stupava. Objednávku treba vopred nahlásiť mailom / telefonicky a dohodnúť sa na termíne osobného odberu a platby v hotovosti.

Nákup prostredníctvom internetového obchodu

Nakupovať prostredníctvom nášho e-shopu môžete bez registrácie alebo s registráciou. V oboch prípadoch sa, pochopiteľne, nevyhneme spracovávaniu informácií, ktoré majú povahu osobných údajov. Pri ich ochrane sa riadime zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zaregistrovaním sa na stránke maroma.sk alebo odoslaním objednávky nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Váš súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na našu adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania Vášho súhlasu a údaje budú vymazané.

Nákup bez registrácie

Internetovú objednávku si môžete urobiť aj bez registrácie. Aj tu musíme spracúvať informácie o Vás, ktoré majú povahu osobných údajov. Budeme od Vás potrebovať najmä tieto osobné údaje:
- meno a priezvisko
- dodacia a fakturačná adresa
- telefonický kontakt
- e-mailová adresa

Vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemáme povinnosť v zmysle § 44 zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov stanoviť zodpovednú osobu. Avšak, pokiaľ máte akékoľvek otázky v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, napíšte nám na mail: eshop@maroma.sk , telefonicky volajte na číslo: +421 917 816 213, alebo nás navštívte osobne na vyššie uvedenej adrese.

Osobné údaje využívame výhradne na účely vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. E-mailová adresa uvedená v objednávke slúži na komunikáciu s Vami ako odberateľom, či už na zaslanie zálohovej faktúry alebo komunikácie ohľadne Vašich požiadaviek týkajúcich sa objednávky.
V súčasnosti neuvažujeme o odosielaní newslettrov o novinkách.

Nákup s registráciou

Internetový obchod ponúka zákazníkom možnosť registrácie. V takomto prípade si na stránke maroma.sk vytvoríte vlastný profil s údajmi, ktoré môžete opätovne využívať pri každom ďalšom nákupe.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri správnom spracovaní, vybavení a doručení vašich objednávok. K takýmto spolupracujúcim organizáciám patria najmä banky (napr. overenie platby prevodom na účet), spoločnosť SuperFaktura, s.r.o. (vystavovanie objednávok a faktúr), a doručovateľské spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o. a GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Nariadenie GDPR

Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“). V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.
Prevádzkovateľ: MAROMA s.r.o.
Sídlo: D. Jurkoviča 2489, 955 03 Topoľčany
Zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra Oddiel: Sro Vložka číslo: 46584/N (ďalej len “Spoločnosť”)
Zodpovedná osoba: Romana Pavlova

Účely a právne základy spracúvania:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb (klientov a zástupcov klientov) na nasledovné účely:
E-shop – predaj tovaru zákazníkom e-shopu,
Reklamácie – vybavovanie reklamačného procesu,

Kategórie dotknutých osobných údajov:
bežné osobné údaje

Kategórie príjemcov osobných údajov:
doručovateľské spoločnosti
Prenos osobných údajov do 3. krajín: nie
Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov

Práva dotknutej osoby:
· právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
· právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
· právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
· právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
· právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
· právo na prenosnosť osobných údajov,
· právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
· právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.
Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja: zadávanie kontaktných údajov pri online nákupe zo strany zákazníka

Cookies a analytics:

Na všetky uvedené účely taktiež využívame aj funkčné cookies, ktoré umožňujú chod stránky, sú nevyhnutné na funkciu nákupného košíka a iné a analytické cookies Google Analytics, Google AdWords a reklamné cookies Facebook pixel.